Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 12.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3020

ČSN EN 1993-1-4
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels
Třídicí znak:731401
Schválena:20.2.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.2.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1993-1-4:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:555 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.