Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3021

ČSN EN 1993-1-3
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
Třídicí znak:731402
Schválena:20.2.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.3.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:134
Orientační cena:896 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1993-1-3:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2848 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.