Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.02.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3089

ČSN EN 15317
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment
Třídicí znak:015027
Schválena:22.8.2007
Vydána:1.9.2007
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.4.2014
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15317:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:288 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.