Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 12.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=31

ČSN EN 29455-1
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Soft soldering fluxes. Test methods. Part 1: Determination of non-volatile, gravimetric method
Třídicí znak:050051
Schválena:16.9.1996
Vydána:1.2.1997
Účinnost od:1.3.1997
Platnost ukončena:1.7.2023
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 29455-1:1993, ISO 9455-1:1990
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:75 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.