Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 12.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3110

ČSN EN 1993-4-2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Třídicí znak:731442
Schválena:12.7.2007
Vydána:1.9.2007
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.11.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1993-4-2:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:760 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.