Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3130

ČSN EN ISO 14577-4
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters - Part 4: Test method for metallic and non-metallic coatings
Třídicí znak:420378
Schválena:12.9.2007
Vydána:1.10.2007
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.6.2017
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 14577-4:2007, ISO 14577-4:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1126 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.