Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3194

ČSN EN 573-3
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products
Třídicí znak:421401
Schválena:25.1.2008
Vydána:1.2.2008
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.12.2009
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:313 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.