Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=32

ČSN EN ISO 9455-2
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Soft soldering fluxes - Test methods - Part 2: Determination of non-volatile matter, ebulliometric method
Třídicí znak:050052
Schválena:17.6.1997
Vydána:1.12.1997
Účinnost od:1.1.1998
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 9455-2:1995, ISO 9455-2:1993
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:87 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.