Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 05.06.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3323

ČSN EN 80000-6
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
Poznámka:S účinností od 2011-04-01 se nahrazuje ČSN ISO 31-5 (01 1300) z listopadu 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:011300
Schválena:19.12.2008
Vydána:1.1.2009
Účinnost od:1.2.2009
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:598 kB
Opravy:*1 10.16 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2016
Věstník:10/2016
Účinnost od:1.11.2016
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:130 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.