Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.02.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3324

ČSN EN ISO 10846-1
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 1: Principles and guidelines
Třídicí znak:011676
Schválena:15.12.2008
Vydána:1.1.2009
Účinnost od:1.2.2009
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:453 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.