Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3326

ČSN EN 473
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT - Všeobecné zásady
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles
Třídicí znak:015004
Schválena:31.12.2008
Vydána:1.1.2009
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.3.2013
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:341 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.