Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3329

ČSN EN 50505
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from equipment for resistance welding and allied processes
Třídicí znak:050695
Schválena:12.11.2008
Vydána:1.1.2009
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.3.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2545 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.