Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3339

ČSN EN 1715-1
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 1: Všeobecné požadavky a technické dodací předpisy
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 1: General requirements and technical conditions for inspection and delivery
Třídicí znak:421421
Schválena:2.12.2008
Vydána:1.1.2009
Účinnost od:1.2.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:211 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.