Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3351

ČSN EN 12549+A1
Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Noise test code for fastener driving tools - Engineering method
Třídicí znak:011677
Schválena:13.1.2009
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:339 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.