English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 3580
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification (ISO 3580:2004)
Třídicí znak:055050
Schválena:19.12.2008
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2009
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1200 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.