Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.02.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3374

ČSN EN 15199-3
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 3: Crude oil
Třídicí znak:656116
Schválena:3.12.2008
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.8.2021
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:625 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.