Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 26.09.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3382

ČSN EN 14286
Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Weldable rolled products for tanks for the storage and transportation of dangerous goods
Třídicí znak:421462
Schválena:19.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:199 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.