Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 05.06.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3385

ČSN EN ISO 9001
Systémy managementu kvality - Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Quality management systems - Requirements
Třídicí znak:010321
Schválena:27.3.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.3.2016
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:581 kB
Opravy:*1 5.10 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.5.2010
Věstník:5/2010
Účinnost od:1.6.2010
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:146 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.