Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3386

ČSN EN ISO 1683
Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a vibracích
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Preferred reference values for acoustical and vibratory levels
Třídicí znak:011626
Schválena:19.2.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.12.2015
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:157 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.