Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 15.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3387

ČSN EN ISO 12718
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Terminologie
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary
Třídicí znak:015005
Schválena:27.3.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.4.2020
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:306 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.