Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 09.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3402

ČSN EN ISO 22854
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech - Metoda multidimensionální plynové chromatografie
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline - Multidimensional gas chromatography method
Třídicí znak:656190
Schválena:3.3.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.11.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:320 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.