Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3404

ČSN EN ISO 15548-2
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 2: Probe characteristics and verification
Třídicí znak:015086
Schválena:23.4.2009
Vydána:1.5.2009
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.7.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:457 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.