Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 26.02.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3405

ČSN EN ISO 15548-1
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 1: Instrument characteristics and verification
Třídicí znak:015086
Schválena:23.4.2009
Vydána:1.5.2009
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.7.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:529 kB
Opravy:*1 8.10 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.8.2010
Věstník:8/2010
Účinnost od:1.9.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:99 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.