Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3429

ČSN EN ISO 148-2
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 2: Verification of testing machines (ISO 148-2:2008)
Třídicí znak:420381
Schválena:4.6.2009
Vydána:1.7.2009
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.10.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:928 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.