Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 17.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3461

ČSN EN ISO 204
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test
Třídicí znak:420351
Schválena:14.9.2009
Vydána:1.10.2009
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.5.2019
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:558 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.