Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 20.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3468

ČSN EN 12350-7
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 12350-7 (73 1301) ze září 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2019-12-31.
Třídicí znak:731301
Schválena:25.9.2009
Vydána:1.10.2009
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:343 kB
Změny:*Z1 10.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2019
Věstník:10/2019
Účinnost od:9.10.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:126 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.