English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 1330-9
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing
Třídicí znak:015005
Schválena:24.11.2009
Vydána:1.12.2009
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.3.2018
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:272 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.