Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=35

ČSN EN ISO 9455-6
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Soft soldering fluxes - Test methods - Part 6: Determination and detection of halide (excluding fluoride) content
Třídicí znak:050056
Schválena:20.2.1998
Vydána:1.4.1998
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.8.2023
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 9455-6:1997, ISO 9455-6:1995
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:179 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.