English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 60974-8 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60974-8 ed. 3 (05 2205) z června 2022, která tuto normu zcela na-hradí od 2024-09-15. S účinností od 2012-03-01 se nahrazuje ČSN EN 60974-8 (05 2205) z prosince 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:052205
Schválena:19.10.2009
Vydána:1.12.2009
Účinnost od:1.1.2010
Platnost bude ukončena:15.9.2024
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:224 kB
Změny:*Z1 6.22 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2022
Věstník:6/2022
Účinnost od:1.7.2022
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:144 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.