Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 15.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3507

ČSN EN 10343
Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Steels for quenching and tempering for construction purposes - Technical delivery conditions
Třídicí znak:420123
Schválena:24.11.2009
Vydána:1.12.2009
Účinnost od:1.1.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:598 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.