Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3529

ČSN EN 10028-6
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered
Třídicí znak:420937
Schválena:15.12.2009
Vydána:1.1.2010
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.4.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:282 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.