Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.03.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3533

ČSN EN 14121
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky pro použití v elektrotechnice
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate for electrotechnical applications
Třídicí znak:421438
Schválena:2.12.2009
Vydána:1.1.2010
Účinnost od:1.2.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:155 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.