Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3536

ČSN EN 50505
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from equipment for resistance welding and allied processes
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62822-3 (05 0694) z července 2018, která tuto normu zcela nahradí od 2021-02-16.
Třídicí znak:050695
Schválena:20.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:16.2.2021
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2467 kB
Změny:*Z1 7.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2018
Věstník:7/2018
Účinnost od:1.8.2018
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:139 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.