Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 03.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3560

ČSN EN 80000-14
Veličiny a jednotky - Část 14: Biotelemetrie související s lidskou fyziologií
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Quantities and units - Part 14: Telebiometrics related to human physiology
Třídicí znak:011300
Schválena:24.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.10.2018
Počet stran:90
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1006 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.