Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 05.06.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3561

ČSN EN ISO 3744
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustic - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane
Třídicí znak:011604
Schválena:1.3.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.5.2011
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:9296 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.