Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3565

ČSN EN ISO 3741
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové místnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation rooms
Třídicí znak:011607
Schválena:26.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.5.2011
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:418 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.