Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 26.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3573

ČSN EN ISO 11688-1
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 1: Planning
Třídicí znak:011682
Schválena:26.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:885 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.