Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3574

ČSN EN ISO 4063
Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers
Třídicí znak:050011
Schválena:23.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.8.2011
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:219 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.