Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 17.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3578

ČSN EN 60534-2-4
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Industrial-process control valves - Part 2-4: Flow capacity - Inherent flow characteristics and rangeability
Třídicí znak:134510
Schválena:27.1.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1243 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.