Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3599

ČSN EN ISO 9614-3
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by scanning
Třídicí znak:011617
Schválena:29.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2242 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.