Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3601

ČSN EN ISO 11204
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Metoda s korekcemi na prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions - Method requiring environmental corrections
Třídicí znak:011618
Schválena:29.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.1.2011
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1847 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.