Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3613

ČSN EN 15714-2
Průmyslové armatury - Pohony - Část 2: Elektrické pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Industrial valves - Actuators - Part 2: Electric actuators for industrial valves - Basic requirements
Třídicí znak:133096
Schválena:10.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.11.2021
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:606 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.