Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 05.06.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3617

ČSN EN 10225
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions
Třídicí znak:420906
Schválena:26.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.12.2019
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:810 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.