Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3619

ČSN EN 487
Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro válcování - Specifikace
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Rolling ingots - Specifications
Třídicí znak:421413
Schválena:24.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:234 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.