English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 2560
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification
Třídicí znak:055005
Schválena:26.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2021
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:905 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.