Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3660





ČSN P CEN/TS 12390-11
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení chloridovzdornosti betonu, jednosměrná difúze
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion
Třídicí znak:731302
Schválena:23.4.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.11.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:730 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.