Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3676

ČSN EN ISO 26203-1
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Tensile testing at high strain rates - Part 1: Elastic-bar-type systems
Třídicí znak:420352
Schválena:23.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.10.2018
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:872 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.