Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3689

ČSN EN ISO 2739
Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sintered metal bushes - Determination of radial crushing strength
Třídicí znak:420458
Schválena:7.7.2010
Vydána:1.8.2010
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.11.2012
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:183 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.