Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3704

ČSN EN 15304
Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Determination of the freeze-thaw resistance of autoclaved aerated concrete
Třídicí znak:731367
Schválena:28.6.2010
Vydána:1.8.2010
Účinnost od:1.9.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:303 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.