Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 17.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3707

ČSN EN ISO 17201-5
Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 5: Noise management
Třídicí znak:011690
Schválena:25.8.2010
Vydána:1.9.2010
Účinnost od:1.10.2010
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6021 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.